Кыргыз Тилинде

Аудио Медитация

Альбом № 1

3020 сом

Кэшбэк 1000 сом

1-Медитация боюнча тушунук

2-Ата-энебизден кечирим суроо

3-Кечирим суроо

4-Энергиябызды толуктоо, чакраны

активациялоо ДНК

5-Медитация Муладхара Видео

6-Медитация Свадхистана Видео


Альбом № 2

3020 сом

Кэшбэк 700 сом

1-Медитация боюнча тушунук

2-Магнит медитациясы,

проблемаларды чечуу

3-Ойгон медитациясы (Мотивация)

4-Ден солук медитациясы боор органы ДНК

5-Медитация Манипури Видео

6-Медитация Анахата Видео


Альбом № 3

3020 сом

Кэшбэк 500 сом

1-Медитация боюнча тушунук

2-

3-

4-

5-Медитация Вишудху Видео

6-Медитация Аджна Видео

7-Медитация Сахасрара Видео

Толук Уч Альбом

9060 сом

Кэшбэк 2500 сом

Жакын арада

Медитация Аудио Программалар

Служба поддержки