Келигеле суроо берип көрөлү, медитациядан пайда барбы? Албетте суроо чечен көрүнөт, бирок жообу көзкөрүнөө. Ооба, албетте бар,

ал практикада далилделген. Эгерде медитация куру убакыт өткөрүү гана болгондо

адамдар аны тажрыйбалабайт эле. Байкасаңыздар, медитация менен артта калган

индивидтер эмес жогорку өнүккөн, жогорку жөндөмдүү адамдар алектенип келишет.

Көбүнчө алар жогорку башкаруучу кызматтарда иштеп келген, миллиондогон

келишимдерди түзө билген, көптөгөн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жүргөн ийгиликтүү

адамдар. Булар убакытты текке кетирбей, убакытты туура пайдаланган адамдардын катмарынан.

Алар жан дүйнө окууларынан кыйла алыс болгонуна карабастан, медитациянын

пайдасын, угуунун маанисин түшүнүп келишет. Эми, медитация кыргыз тилинде

жеткиликтүү жана Кыргызстанда

башка аналогу жок.

Медитация Жонундо Тушунук

Бишкек шаарындагы Аида Урдинова өткөрүп келген медитациялар

байкалаарлык натыйжаларын берип келет. Биздин

кардарлардын көбү жүрөктөрүн ачып, эски жан дүйнө жарааттарынан арылып, мурда

кечире албай келген адамдарын кечирип, жүрөк өйүгөн оор жүктөн кутулушат. Андан

тышкары, медитация стресстен арылтып, тынчсызданууну азайтат, депресииядан

чыгарып, ой топтоп, боорукер, чыгармачыл болууга түрткү берет, эстутумду

жакшыртып, жакшы сезимдерди тартуулап оң найтыжаларды берип келет. Биздин туруктуу

кардарларыбыз бөлүшкөн көптөгөн мисалдар бар. Сиздер менен алардан бир аз

бөлүшөйүн. Башынан өткөргөөн татаал жашоосу, жаман абалы менен Аида Урдиновага келген

сонун айым бар. Аны Ж деп коелу. Ал

жаш тайынан ата-энесинен айрылган. Ошого карабастан, анын туугандары түшүнүксүз

себептер менен аны менен байланышын үзүшкөн жана андан кийинки мамиледен баш

тартышкан. Жаш тайынан ал өзүн өзү тарбиялап, өз алдынча жашоосун улантууга

мажбур болгон. Азыр анын жашы 40-тан ашты, ушунча убакыт ал туугандарына болгон

таарынычын өзү менен жүк кылып көтөрүп жүрдү. Ал бизге депрессия жана жан дүйно

жаралары менен келген. Ж-га

медитацияларда башында өтө ыңгайсыз болду. Мындай сабактар ал үчүн алгачкы эле.

Ал бизге өзүнүн ички дүйнөсүн тазалай алам деген үмүт менен келген, жана

медитациянын биринчи күнүндө эле ал эски таарынычтарынан катуу ыйлады. Бир аз убакыт өткөн соң, күндө

өткөрүлүүчу медитациялардын жардамы менен Ж

өзүнө келе баштады: анда мурунку, бизге келгендеги терс энергия жоголду,

көздөрү жанданып, жылмайуусу көрүнүп, өзүн карап, эң башкысы, таарынычтарынан

арылып, туугандарын кечиргенге аракет кыла баштады. Болжол менен эки жумадан

кийин ал бизге медитацияга келди. Бир сеанс отургандан кийин ал айтты “мурда

мен жакын адамдарыма таарынып келгем жана өзүмдүн бактысыз жашоомо аларды

күнөөлөп келгем. Бирок сиздердин жардамыңыздар менен жашоомдогу башыман өткөргөн татаал убактар, мени күчтүү

кылып келгендигин түшүндүм. Сиздер аларды артта калтырып, көп адамдарды

кечирүүгө, бутума турууга жардам бердиңиздер.” Сиздер ишенбейсиздер, бирок ал жакындарын кечиргенден эки мүнөт өтпөй анын

туугандарынын бири телефонун таап чалып,

кечирим сурап, сиңдисин көрүп кетүүгө үйүнө чакырды. Анын жашоосу көз алдыбызда

оңоло баштаганы абдан таасирлентти. Жашоодо кандай гана көйгөйлөр менен

кагылышпаңыз эсиңизде болсун, ар дайым андан чыкчуу жолдор бар, болгону сизге

жардам берээр адам болбой калышы ыктымал.

Медитация Жонундо Тушунук
Медитация Жонундо Тушунук
Урдинова Аида

Медитация Кыргыз Тилинде автору

EMAIL: 

aurdinova26@gmail.com

Телефон:

+996500006219

Медитация мээнин ой топтоосун

жакшыртат, стресс жана тынчсызданууну жеңүүгө түрткү берет, айлана чөйрөгө

болгон туура көз карашты кайтарууга жардам берет. Медитацияны сектанттар катары

шектенүү менен кошо ошол эле учурда дүйнөдөгү миңдеген окумуштуулардын

мээлеринин эффективдүү тренажеру болгон, анын жардамы менен адамды кыйнаган ой

жүгүртүүлөрдөн арылтуучу каражат катары кабыл алса да болот.

Кыргызстан Бишкек