Жаны Доордун Кызматы

Адамдын Чакрасын Аныктоо Тести

Адамдын Чакрасын Аныктоо Тести

Бугунку куну кандай тоскоолдуктар бар экенин билуу тести.

Чакраларды аныктоо Онлайн

Баасы 50 сом

Аурограмма Тести

Аурограмма – азыркы доордун, эн кучтуу технологиялардын

бири.

Аурограмма – адамдын 47 ички органы боюнча,

биологиялык жашынызды, ауранызды (биополе) чакралардын иштоо абалын аныктайт.

Баасы 1000 сом