Онлайн Медитация

Онлайн Медитация Кыргыз Тилинде

Баасы 100 сом

Лицевой счет О-Деньги!

0500 00 62 19

Толомду WhatsApp аркылуу жибериниз

Онлайн Медитация

Понедельник

Саат 11.00 Муладхара Медитациясы

Саат 15.00 Свадхистана Медитациясы

Саат 17.00 Манипури Медитациясы

Саат 20.00 Муладхара Медитациясы

Вторник

Саат 11.00 Свадхистана Медитациясы

Саат 15.00 Анахата Медитасиясы

Саат 17.00 Манипури Медитациясы

Саат 20.00 Свадхистана Медитациясы

Среда

Саат 11.00 Вишудху Медитациясы

Саат 15.00 Свадхистана Медитациясы

Саат 17.00 Муладхара Медитациясы

Саат 20.00 Аджна Медитасиясы

Четверг

Саат 11.00 Сахасрара Медитациясы

Саат 15.00 Аджна Медитациясы

Саат 17.00 Муладхара Медитациясы

Саат 20.00 Свадхистана Медитациясы

Пятница

Саат 11.00 Анахата Медитациясы

Саат 15.00 Манипура Медитациясы

Саат 17.00 Вишудху Медитациясы

Саат 20.00 Сахасрара Медитациясы

Суббота

Саат 11.00 Муладхара Медитациясы

Саат 15.00 Аджна Медитациясы

Саат 17.00 Свадхистана Медитациясы

Саат 20.00 Манипура Медитациясы

Воскресенье

Саат 11.00 Сахасрара Медитациясы

Саат 15.00 Вишудху Медитациясы

Саат 17.00 Манипура Медитациясы

Саат 20.00 Муладхара Медитациясы